fbpx

Highlights Zondag

Highlights Zondag2020-03-12T15:16:13+00:00
background Layer 1

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Zondag

Fort bij Rijnauwen (25, 40 en 60 km)

Fort bij Rijnauwen omvat ruim 31 hectare en is daarmee het grootste fort van de waterlinie. Een machtig vestingwerk in bijzonder goede staat, verscholen in een open groene ruimte tussen Zeist, De Bilt, Utrecht en Bunnik. De bouwstijl en de staat ervan zijn uniek. Ook qua omvang is dit fort de enige in zijn soort. Behalve de vesting heeft het fort een waardevol natuurgebied. Door de jarenlange isolatie en rust is het een wijkplaats geworden voor vele – ook bedreigde – planten en dieren.

Botanische Tuin Fort Hoofddijk (25 km)

Op en rondom Fort Hoofddijk liggen de Botanische Tuinen die onderdeel zijn van de Universiteit Utrecht. In de tuin leeft een grote collectie planten uit de hele wereld. De bomvrije bergplaatsen voor het geschut zorgen voor een hoogteverschil waardoor de grootste rotstuin van Nederland op deze plaats kon worden aangelegd. Fort Hoofddijk is van 1877 tot 1879 gebouwd als afsluiting van het acces van de hoofddijk.

Fort bij Vechten (40 en 60 km)

Fort bij Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870 om Utrecht te beschermen. De aanleg van de forten rondom Utrecht vond plaats tussen 1815 en 1826. De draagwijdte van het geschut nam halverwege de 19e eeuw snel toe en het bleek dat de forten (de Klop, de Gagel, Blauwkapel, Biltstraat, de Lunetten) te dicht bij Utrecht lagen. Vanaf 1867 werd daarom een tweede linie van forten bij Utrecht aangelegd. Fort bij Vechten is onderdeel van deze linie. Mobilisatie van het fort was er in 1870, 1914-1918 en 1939-1940, maar bij oorlogshandelingen is dit fort echter nooit betrokken geweest.

Fort Lunet II. III en IV (40 en 60 km)

Binnen de bebouwde kom van Utrecht bevinden zich vier lunetten. Een lunet is een klein forteiland, meestal met twee geknikte zijden die uitkomen in een punt. Met enige verbeelding is er een halve maan in te herkennen. De bescheiden forten, circa 1 hectare oppervlak, stammen uit de twintiger jaren van de negentiende eeuw. Samen vormen de lunetten één verdedigingswerk dat de stad Utrecht bij oorlogsdreiging aan de oostkant moest verdedigen.

Fort De Bilt (40 en 60 km)

Fort De Bilt werd gebouwd in 1816-1819 en moest de oostzijde van Utrecht beschermen. In de loop van de 19e en 20ste eeuw werden er een wachthuis (1850), een bomvrije kazerne (1875) en remises en groepsschuilplaatsen gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog werden hier 140 mannen, vooral verzetsstrijders, door de bezetter gefusilleerd. Een monument, een klokkenstoel, de dodenbunker en naamplaten herinneren daar nog aan.

Fort Voordorp (40 en 60 km)

Fort Voordorp werd tussen 1867 en 1871 aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ter bescherming van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Het gerestaureerde en aangepaste fort is nu een evenementenlocatie.

Fort aan de Klop (60 km)

Fort aan de Klop is een oase van rust midden in de stad. Het fort werdt van 1850 tot 1850 gebouwd. In die tijd zorgde het fort dat de inundatiekanaal de Klopvaart en de sluis beschermd werden. Door de bouw van het Werk bij Maarsseveen werd deze functie overbodig en ging het fort als opslag- en bevoorradingspost en verdedigingswerk dienen. In deze tijd kan je in het fort terecht om te vergaderen, op het terras te zitten of te overnachten.

Fort Maarsseveen (60 km)

Het Werk bij Maarsseveen is een van de laatste ‘forten’ van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebouwd in 1881 ter afsluiting van de Maarsseveense Vaart. Het Werk had een bezetting van 80 manschappen. Van het originele werk bestaat alleen nog het bomvrije gebouw; de aarden wallen en het houten bijgebouw zijn in de loop van de jaren verdwenen. Naast het Werk is de fortwachterswoning bewaard gebleven.

Fort de Gagel (60 km)

Fort de Gagel is in 1819-1821 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1914-1918 en 1939-1940 werd het gemobiliseerd en er werden in 1940 groepsschuilplaatsen op gebouwd. Tussen 9.30 – 13.00 uur is het fort geopend. Dat gebeurt niet vaak, dus kijk vooral rond op het terrein.