Natuur en landschap
Veiligheid en vrede
Limes
Duurzaamheid en klimaat
Zaterdag

Zondag 22 augustus – Duurzaamheid en klimaat

Zaterdag

Deze dag staat in het teken van duurzaamheid en klimaat, de exacte inhoud en routes worden later bekend gemaakt.

HIGHLIGHTS

Eind juni zullen de highlights bekend worden gemaakt.

Routes

De routes zijn nog in ontwikkeling en zullen eind juni bekend worden gemaakt.

Alle routes zijn uitgepijld met rode borden met zwarte pijlen en informatieborden.

Dag 4 – 25 KM
Dag 4 – 40 KM
Dag 4 – 60 KM